Čas Svatodušní

21.05.2018 00:00

Pozdrav k Noci kostelů :

 

„…ponocovali kolem Božího domu“ (2. Paralipomenon 9,27)

 Trávit noc v blízkosti kostela nebo dokonce uvnitř kostela je zvláštní a neobyčejný zážitek. Zvláště když se zde navíc můžeme setkat s pestrým a nápaditým kulturním programem a s pohostinností místních křesťanů. Právě toto mohou prožívat návštěvníci a účastníci oblíbené akce Noc kostelů. V tomto smyslu je případný zvolený biblický verš o nočním bdění v blízkosti jeruzalémského chrámu jako motto této akce v letošním roce. Vážení návštěvníci a účastníci, přeji vám, aby vás jednotlivé vámi navštívené stavby zaujaly svou bohatou uměleckou výzdobou či naopak prostou jednoduchostí, aby vás program oslovil a mohli jste zakoušet pohostinnost. Ať vás vnitřně obohatí pohled do dávné historie i současného života věřících. Ať se před vámi otevře pohled ke světlu noční oblohy, ke kterému ukazují věže nespočtu kostelů. V rámci akce Noc kostelů se každoročně otevírá stále více kostelů v zemích Evropy i u nás. V letošním roce stého výročí našeho novodobého státu si můžeme uvědomovat, kolik nových církevních staveb bylo postaveno právě v prvních dvou desetiletích jeho trvání. Řadu z nich vybudovali věřící Církve československé husitské. Jsem rád, že se také kostely, sbory a modlitebny naší církve do této akce aktivně zapojují. Děkuji všem, kteří akci připravují, kteří drží denní i noční stráž, otevírají dveře kostelů pro druhé a projevují vůči příchozím přátelskou pohostinnost. Přeji zdar této akci a rád přijímám záštitu.

 Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské L. P. 2018

 

Kontakt

Náboženská obec Církve československé husitské v Teplicích Českobratrská 446/22
Teplice
415 01
603515213 eraymanova@seznam.cz